КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЦИРКУЛИРАЩИТЕ ТУМОРНИ КЛЕТКИ?

Едно от основните предизвикателства при терапията на ракови заболявания е да бъдат лекувани ефективно както основния тумор, така и метастазите, които често се откриват трудно. Дори когато всички туморни следи се отстранят чрез операция, химиотерапия или радиационна терапия, все още съществува риск ракът да се върне в друга част на тялото. Една от причините за това са циркулиращите туморни клетки.

Циркулиращите туморни клетки са открити за пръв път в кръвна проба, наблюдавана под микроскоп още преди 150 години. Те представляват ракови клетки, отделени от първичния тумор, които попадат в кръвообращението. В резултат, тези клетки могат да станат източници на туморно развитие в далечно разположени органи и тъкани. Процесът е познат като метастазиране.

Не всички циркулиращи туморни клетки имат способността да се прикрепят и да дават началото на метастази в различни органи; някои може да останат латентни (неактивни) и да се контролират от имунната система в продължение на години, а понякога и завинаги.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА БЪДАТ ИЗОЛИРАНИ ЦИРКУЛИРАЩИ ТУМОРНИ КЛЕТКИ

Изследователското и клинично приложение на циркулиращите туморни клетки постоянно се разширява през последните десетилетия. Основно предизвикателство представлява фактът, че концентрацията на тези клетки в кръвта е много ниска: около 1 туморна клеткa на 1 милиард червени кръвни клетки. През последните години се разработват различни технологии за изолиране на туморни клетки, които позволяват тяхното броене и анализ на молекулярните им характеристики.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ ЦИРКУЛИРАЩИТЕ ТУМОРНИ КЛЕТКИ?

Детекцията на циркулиращи туморни клетки може да помогне на лекарите да вземат решение дали даден пациент би се повлиял добре от дадена противоракова терапия.

Концентрацията на циркулиращи туморни клетки в кръвта може да промени в хода на лечението. Тази промяна служи като индикатор за ефективността на приложената терапия. Ако се наблюдава спад в броя на циркулиращите туморни клетки, това означава, че лечението е ефективно, докато повишението в броя им може да насочи лекаря към нова лечебна схема.

Изследванията на циркулиращите туморни клетки са пример за т. нар. течна биопсия – метод за вземане на проба с туморни клетки, или други компоненти от венозна кръв, без необходимостта от инвазивна процедура, каквато е конвенционалната биопсия. Това е особено ценно при случаи на тумори, които се достигат трудно и получаването на тъканна проба не е възможно. Пробите с циркулиращи туморни клетки могат да съдържат морфологично различни клетки, докато обикновената биопсия обикновено съдържа един вид клетки от определена област на тумора.

СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ И БЪДЕЩИ НАСОКИ

На този етап изследванията с циркулиращи туморни клетки не са широко разпространени в ежедневната клинична практика, защото технологията е относително нова и не е позната на всички специалисти. Очаква се, обаче, че с напредъка в персоналния подход за противотуморно лечение (таргетирани терапии срещу определени мутации в раковите клетки, напр.), методът ще намира все по-често приложение в борбата с болестта.


В България НМ Дженомикс предлага изследването за детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac®. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация за метода и заболяванията, при които методът може да бъде полезен.