Хистопатологичните изследвания са в основата за правилното диагностициране  и определяне на стадия на раковото заболяване и допринасят при избора на възможности за лечение.
Хистопатологията изучава болестните промени в организма на тъканно ниво. Взема се проба от засегнатата тъкан, която се обработва и наблюдава под микроскоп.
Поради спецификата на хистопатологичния анализ има много възможности за грешка или неправилна интерпретация, които биха довели до подвеждащ резултат. Това са: взимането на тъканната проба и/или  подготовката на микроскопския материал. Съществена  е  и възможността за неправилен резултат при визуалното наблюдение на пробата и описанието на патологичните промени.
Освен техническите особености, допринасящи за честите неверни хистопатологични резултати, в България са налице и други фактори. През последните години в страната ни, се наблюдава критичен недостиг на специалисти патолози. Условията на труд постоянно се влошават, техниката е остаряла, а консумативите за анализите са некачествени. Поради това често хистопатологичните доклади се забавят, което отлага във времето поставянето на диагноза и стартирането на лечение. Друг съществен недостатък е липсата на качествен контрол при извършването на дейностите на патолозите.
За да осигури достъп на своите пациенти до медицински услуги от най-високо качество, компания НМ Дженомикс предлага услугата Хистопатологични изследвания – Второ мнение. Изследването се извършва в Института по Патология на Клиника Байройт, Германия. За да научите повече, свържете се с нашия екип.