За да бъде най-ефективна терапията при онкологично заболяване, тя се определя  според  вида и характеристиките на тумора. В клиничната практика много често се наблюдава добър отговор в началото на терапията, но туморът прогресира след определен период от време. Екип от учени в университета Станфорд изучават генетичните особености на туморите, за да разберат до колко клона от различни клетъчни линии може да има в едно образувание, както и дали броят им е причина туморът да става резистентен към лечението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ТУМОРИТЕ

Екипът изследва 12 различни ракови образувания на базата на генетичните профили на отделните ракови клетки. Учените установяват, че 80-90% от туморите са съставени от два или повече клона от различни като генетични характеристики клетки. Това означава, че едни клетки от тумора са чувствителни на дадена терапия, но други, съседни на тях, няма да се повлияват. В тази ситуация ще се разрушат чувствителните клетки, давайки погрешно впечатление за добра ефективност на терапията, но след това резистентните ще прогресират и делят, което води до прогресия и на цялостното заболяване.

В същото изследване, публикувано в журнал Nature, учените посочват, че различните клонове на един тумор имат различен темп на нарастване и доминантност над останалите клонове. Така например силно агресивният клон с мутация в TP53 силно доминира като големина и темп на делене над другите клонове в същия тумор. Знаейки кой клон е най-силно представен като признак за неговата агресивност и нарастване, може да се назначи подходяща терапия, която атакува първо него за избягване на резистентността. Много пъти в онкологията се прилагат терапии с няколко медикамента, като този коктейл може да се направи въз основа на различните клонове от тумора. Разбира се, подобно персонализиране на терапията за възможно най-ефективно лечение може да се приложи само чрез извършване на генетични изследвания и постоянно проследяване на отговора към лечението.

Трети аспект на изследването на броя клетъчни линии дава прогностичната стойност за хода на заболяването. Екипът от Станфорд прогнозира по-лоша прогноза при тумори с повече от два клона при глиобластоми. За всички останали онкологични заболявания не се открива връзка между броя на клоновете и преживяемостта.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИМИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ТУМОРИТЕ

НМ Дженомикс предлага метод за проследяване на заболяването и определяне на химиочувствителност при разнородни тумори с цел назначаване на възможно най-ефективната терапия. Методът Майнтракпреброява свободно циркулиращите туморни клетки и може да тества туморните клетки за реакция към химиотерапевтици. Можете да се свържете с нашите любезни консултанти, като натиснете тук!