Генетично изследване при хора с Епилепсия – Защо е важно!

Епилепсията е група от заболявания, характеризиращи се с повтарящи се, непровокирани припадъци (Berg et al., 2010 ; Myers & Mefford, 2015).

Епилептичните пристъпи могат да варират от кратки и почти незабележими до дълги периоди на силни конвулсии, като в значителна част от случаите след EEG (Електро-енцефалография) и образна диагностика e възможно наличната информация да не е достатъчно специфична за откриване на конкретната причина и  произход на състоянието. Според ILAE (International League Against Epilepsy), основна предпоставка за успешна терапия и добро овладяване на пристъпите е правилно и навременно идентифициране на причината и произхода (етиологията) на заболяването.

Епилепсията според произхода си.

Етиология(произход) на епилепсията:
Генетична
Структурна
Инфекциозна
Метаболитна
Имунологична
Неустановена

Генетичен панел за епилепсия

Потенциалните клинични ползи от Генетично тестване за епилепсия:

 • Поставяне на точна диагноза, установявайки реалната причина за гърчовете
  • Съкращаване на времето за поставяне на конкретна диагноза и съответно започване на лечение
  • Спестяване на често ненужни(последващи образни изследвания), понякога дори инвазивни интервенции (инвазивно ЕЕГ)
 • Индивидуализирано, базирано на генотипа на пациента лечение
  • Епилепсии с определени генетични изменения, могат да имат по-добър или по-слаб отговор към определени видове терапии
 • Допълнителна прогностична информация относно рисковете за усложнения, съпътстващи заболявания и рецидивиране на припадъците
  • Позволява насочено третиране и грижи за други специфични за диагнозата симптоми, усложнения и/или рискове
 • Дава информация за роднини, изложени на риск

Индикации, които увеличават вероятността за генетичен произход на състоянието(всеки поотделно):

 • Епилепсия с неустановена причина и произход на припадъците
 • Резистентна към лечение епилепсия
 • Съпътстващи неврологични симптоми (забавяне на развитието, интелектуално забавяне, разстройства от аутистичния спектър или двигателни проблеми)
 • Епилепсия, свързана с някои характерни малформации идентифицирани на образна диагностика (ЯМР, CT scan) – За повече информация виж подробни индикации
 • Фамилна анамнеза за Епилепсия
 • Дете с родители, които имат близка родствена връзка

Към подробни критерии за генетично тестване (Министерство на здравето, Ontario)
➤ Запишете се за консултация по-долу или се обадете на тел. 0889346768, 0888024635 или 0897562587

Заявете безплатна консултация за изследване за Епилепсия

Анализът се извършва в акредитирана от Колежа на американските патолози (CAP) и сертифицирана според федералния регулаторен стандарт - Изменения за Подобряване Дейността на Клиничните Лаборатории(Clinical Laboratory Improvement Amendments - CLIA), извършваща  секвениране на цели гени и анализ на делеции / дубликации, използвайки технология за секвениране от следващо поколение (NGS).

Анализът на генетичната последователността обхваща клинично важните региони на всеки ген, включително кодиращи екзони и от 10 до 20 базови двойки съседни интронни последователности от двете страни на кодиращите екзони в транскрипта, описан по-долу. В допълнение, анализът обхваща избрани некодиращи области, специално дефинирани в таблицата по-долу. Всички области, които попадат извън тези параметри, не се анализират. Всички ограничения в анализа на тези гени ще бъдат изброени в доклада. Свържете се с  нас за допълнителни въпроси.

Въз основа на резултатите от валидиращо проучване, този анализ постига над 99% аналитична чувствителност и специфичност за вариации на единични нуклеотиди, инсерции и делеции с дължина по-малка или равна на 15bp и делеции и дупликации на ниво екзон. Методите на лабораторията също така откриват инсерции и делеции, по-големи от 15bp, но по-малки от пълния екзон. Чувствителността към тях може да бъде по-ниска. Анализът за  делеции  / дупликации  на Invitae определя броя на копията при резолюция от един екзон при практически всички целеви екзони. Въпреки това в редки ситуации  събития  с повтор на единичен  екзон може да не бъдат анализирани поради присъщи свойства на секвенцията или изолирано понижено качеството на данните. Oпределени варианти, като структурни пренареждания (например инверсии, събития за генна конверсия, транслокации и т.н.) или варианти в секвенции със сложна структура (например кратки тандемни повторения или сегментни дупликации ), може да не бъдат открити. Освен това може да не е възможно да се определят някои детайли за генните варианти, като например мозаицизъм , фаза или неяснота относно позицията. Освен ако не е изрично гарантирано, варианти в промоутърни региони , некодиращите екзони и други некодиращи региони не са обхванати от този анализ. Моля, консултирайте се с описанието на теста на нашия уебсайт за подробности относно регионите или типовете варианти, които са обхванати или изключени за този тест. Този доклад отразява анализа на извлечена геномна ДНК проба. В много редки случаи (циркулираща хематолимфоидна неоплазма, трансплантация на костен мозък, скорошно кръвопреливане) анализираната ДНК може да не представлява конституционния геном на пациента.

GENE TRANSCRIPT REFERENCE SEQUENCING ANALYSIS DELETION/DUPLICATION ANALYSIS
AARS NM_001605.2
ABAT NM_020686.5
ADAR NM_001111.4
ADSL NM_000026.2
ALDH5A1 NM_001080.3
ALDH7A1 NM_001182.4
ALG1 NM_019109.4
ALG12 NM_024105.3
ALG13 NM_001099922.2
ALG6 NM_013339.3
AMACR NM_014324.5
AMT NM_000481.3
AP2M1 NM_004068.3
AP3B2 NM_004644.4
ARG1 NM_000045.3
ARHGEF15 NM_173728.3
ARHGEF9 NM_015185.2; NM_001173479.1
ARSA NM_000487.5
ARX* NM_139058.2
ASAH1 NM_177924.3
ASNS NM_133436.3
ATAD1 NM_001321967.1
ATP1A2 NM_000702.3
ATP1A3 NM_152296.4
ATP6AP2 NM_005765.2
ATRX NM_000489.4
BRAT1 NM_152743.3
C12orf57 NM_138425.3
CACNA1A* NM_001127221.1
CACNA1E NM_000721.3
CACNA1H NM_021098.2
CACNA2D2 NM_006030.3
CAD NM_004341.4
CAMK2B NM_001220.4
CARS2 NM_024537.3
CASK NM_003688.3
CCDC88A NM_001135597.1
CDKL5 NM_003159.2
CERS1 NM_021267.4
CHD2 NM_001271.3
CHRNA2 NM_000742.3
CHRNA4 NM_000744.6
CHRNB2 NM_000748.2
CLCN4 NM_001830.3
CLCN6 NM_001286.3
CLN2 (TPP1) NM_000391.3
CLN3 NM_001042432.1
CLN5 NM_006493.2
CLN6 NM_017882.2
CLN8 NM_018941.3
CLTC NM_001288653.1
CNTN2 NM_005076.3
CNTNAP2 NM_014141.5
COG5 NM_006348.3
COL18A1 NM_130445.3, NM_030582.3
CSTB* NM_000100.3
CTNNB1 NM_001904.3
CTSD NM_001909.4
CYFIP2 NM_001037333.2
CYP27A1 NM_000784.3
DDC* NM_000790.3
DDX3X* NM_001193416.2
DEAF1 NM_021008.3
DEPDC5 NM_001242896.1
DHDDS NM_024887.3
DHFR NM_000791.3
DIAPH1 NM_005219.4
DNAJC5 NM_025219.2
DNM1 NM_004408.3
DNM1L NM_012062.4
DOCK7 NM_001271999.1
DYNC1H1 NM_001376.4
DYRK1A NM_001396.3
ECHS1 NM_004092.3
EEF1A2 NM_001958.3
EHMT1 NM_024757.4
EMC1 NM_015047.2
EPM2A NM_005670.3
FAR1 NM_032228.5
FARS2 NM_006567.3
FASN NM_004104.4
FBXO11 NM_001190274.1
FGF12 NM_021032.4
FLNA NM_001456.3
FOLR1 NM_016725.2
FOXG1 NM_005249.4
FRRS1L NM_014334.2
GABBR2 NM_005458.7
GABRA1 NM_000806.5
GABRB1 NM_000812.3
GABRB2 NM_021911.2
GABRB3 NM_000814.5
GABRG2 NM_000816.3
GAMT NM_000156.5
GATAD2B NM_020699.3
GATM NM_001482.2
GCH1 NM_000161.2
GLDC NM_000170.2
GLRA1 NM_000171.3
GLRB NM_000824.4
GNAO1 NM_020988.2
GNB1 NM_002074.4
GOSR2 NM_004287.3
GPAA1 NM_003801.3
GPHN NM_020806.4
GRIA3 NM_000828.4
GRIN1 NM_007327.3
GRIN2A NM_000833.4
GRIN2B NM_000834.3
GRIN2D NM_000836.2
GTPBP3 NM_133644.3
GUF1 NM_021927.2
HCN1 NM_021072.3
HEXA NM_000520.4
HNRNPU NM_031844.2
HTT* NM_002111.8
IDH3A NM_005530.2
IER3IP1 NM_016097.4
IFIH1 NM_022168.3
IQSEC2 NM_001111125.2
ITPA NM_033453.3
KANSL1* NM_001193466.1
KCNA1 NM_000217.2
KCNA2 NM_004974.3
KCNB1 NM_004975.2
KCNC1 NM_001112741.1
KCND2 NM_012281.2
KCNH1 NM_172362.2
KCNH2 NM_000238.3
KCNH5 NM_139318.4
KCNJ10 NM_002241.4
KCNK4 NM_001317090.1
KCNMA1 NM_002247.3
KCNQ2 NM_172107.2
KCNQ3 NM_004519.3
KCNQ5 NM_001160133.1
KCNT1 NM_020822.2
KCTD7 NM_153033.4
KIF1A NM_004321.6
KIF2A NM_001098511.2
KIF5A NM_004984.2
KPNA7 NM_001145715.1
LAMC3 NM_006059.3
LGI1 NM_005097.2
LIAS NM_006859.3
LMNB2 NM_032737.3
MBD5 NM_018328.4
MDH2 NM_005918.3
MECP2 NM_004992.3; NM_001110792.1
MEF2C NM_002397.4
MFSD8 NM_152778.2
MOCS1 NM_001075098.3
MOCS2 NM_176806.3; NM_004531.4
MOCS3 NM_014484.4
MTOR NM_004958.3
NACC1 NM_052876.3
NAGLU NM_000263.3
NECAP1 NM_015509.3
NEDD4L NM_015277.5
NEXMIF NM_001008537.2
NGLY1 NM_018297.3
NHLRC1 NM_198586.2
NPC1 NM_000271.4
NPC2 NM_006432.3
NPRL3 NM_001077350.2
NRXN1 NM_001135659.1
NTRK2 NM_006180.4
NUS1 NM_138459.3
PACS1* NM_018026.3
PACS2 NM_001100913.2
PAFAH1B1 NM_000430.3
PCDH19 NM_001184880.1
PCLO NM_033026.5
PEX10 NM_153818.1
PEX12 NM_000286.2
PEX13 NM_002618.3
PEX14 NM_004565.2
PEX16 NM_004813.2
PEX19 NM_002857.3
PEX2 NM_000318.2
PEX26 NM_017929.5
PEX3 NM_003630.2
PEX5 NM_001131025.1
PEX6 NM_000287.3
PHGDH NM_006623.3
PIGA NM_002641.3
PIGG NM_001127178.2
PIGN NM_176787.4
PIGO NM_032634.3
PIGP NM_153681.2
PIGQ NM_004204.3
PIGV NM_017837.3
PIGW NM_178517.3
PIK3AP1 NM_152309.2
PLAA NM_001031689.2
PLCB1 NM_015192.3
PNKD NM_015488.4
PNKP NM_007254.3
PNPO NM_018129.3
PNPT1 NM_033109.4
POLG NM_002693.2
PPP2CA NM_002715.2
PPP2R1A NM_014225.5
PPP2R5D NM_006245.3
PPP3CA NM_000944.4
PPT1* NM_000310.3
PRDM8 NM_020226.3
PRICKLE1 NM_153026.2
PRICKLE2 NM_198859.3
PRIMA1 NM_178013.3
PRRT2 NM_145239.2
PSAP NM_002778.3
PSAT1 NM_058179.3
PSPH* NM_004577.3
PTEN* NM_000314.4
PTPN23 NM_015466.3
PURA NM_005859.4
QARS NM_005051.2
QDPR NM_000320.2
RAB11A NM_004663.4
RAB11B NM_004218.3
RAI1 NM_030665.3
RALA NM_005402.3
RANBP2* NM_006267.4
RBFOX1 NM_145891.2
RBFOX3 NM_001082575.2
RELN NM_005045.3
RFT1 NM_052859.3
RHOBTB2 NM_001160036.1
RNASEH2A NM_006397.2
RNASEH2B NM_024570.3
RNASEH2C NM_032193.3
RNF13* NM_007282.4
ROGDI NM_024589.2
RORB NM_006914.3
RUSC2 NM_001135999.1
SAMHD1 NM_015474.3
SATB2 NM_015265.3
SCARB2 NM_005506.3
SCN1A NM_001165963.1
SCN1B NM_199037.3; NM_001037.4
SCN2A NM_021007.2
SCN3A NM_006922.3
SCN5A NM_198056.2
SCN8A* NM_014191.3; NM_001330260.1
SCN9A NM_002977.3
SCP2 NM_002979.4
SERPINI1 NM_005025.4
SETBP1 NM_015559.2
SGCE NM_003919.2
SGSH NM_000199.3
SIK1* NM_173354.3
SLC12A5 NM_020708.4
SLC13A5 NM_177550.4
SLC19A3 NM_025243.3
SLC1A2 NM_004171.3
SLC25A12 NM_003705.4
SLC25A22 NM_024698.5
SLC2A1 NM_006516.2
SLC35A2 NM_001042498.2
SLC6A1 NM_003042.3
SLC6A5 NM_004211.3
SLC6A8 NM_005629.3
SLC9A6 NM_006359.2
SMC1A NM_006306.3
SNAP25 NM_130811.2
SNIP1 NM_024700.3
SNX27 NM_030918.5
SPATA5 NM_145207.2
SPTAN1 NM_001130438.2
ST3GAL3 NM_006279.3
ST3GAL5 NM_003896.3
STAG2 NM_001042749.2
STRADA NM_001003787.2
STX1B NM_052874.4
STXBP1 NM_003165.3
STXBP2 NM_006949.3
SUMF1 NM_182760.3
SUOX NM_000456.2
SYN1 NM_133499.2
SYNGAP1 NM_006772.2
SYNJ1 NM_003895.3
SZT2 NM_015284.3
TANGO2 NM_152906.6
TBC1D24 NM_001199107.1
TBCK NM_001163435.2
TBL1XR1 NM_024665.4
TCF4 NM_001083962.1
TH NM_199292.2
TK2 NM_004614.4
TPK1 NM_022445.3
TREX1 NM_033629.4
TSC1* NM_000368.4
TSC2 NM_000548.3
TSFM* NM_001172696.1
TUBA8 NM_018943.2
TUBB2A* NM_001069.2
UBA5 NM_024818.4
UBE3A* NM_130838.1
UNC80 NM_032504.1
WDR45 NM_007075.3
WWOX NM_016373.3
YWHAG NM_012479.3
ZDHHC9 NM_016032.3
ZEB2 NM_014795.3
ZSWIM6 NM_020928.1

ARX: Анализът е валидиран да открива експанзии на полиаланин, но чувствителността може да бъде намалена.
CACNA1A: Повторната експанзия на тринуклеотиди не се определя при този анализ.
CSTB: Брой на додекамерни повтори в  5 'UTR не се определят.
DDC: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 10-11.
DDX3X: Секвениране на екзон 3 не се предлага.
HTT: Анализ за делеции / дупликации и секвениране не се предлага за екзон 1. Експанзията на тринуклеотидни повтори не се определят при този анализ.
KANSL1: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 2-3.
PACS1: c.607C> Само вариант T.
PPT1: Анализът включва голямата, предимно интронна делеция NM_000310.3: c.124 + 1215_235-102del3627, както и интронния вариант NM_000310.3: c.125-15T> G.
PSPH: Анализ за делеции / дупликации и секвениране не се предлага за екзони 4-5.
PTEN: Анализът за делеции/ дупликация обхваща промоторския регион. Анализът на последователността за екзони 8 включва само cds +/- 10 bp.
RANBP2: Анализ на делеция/ дупликации и секвениране не се предлага за екзони 1-11, 15-29.
RNF13: Анализ чрез секвениране не се предлага за екзон 4.
SCN8A: Анализът включва екзон 6 от NM_001330260.1.
SIK1: Анализ за делеции/ дупликации не се предлага за екзони 13-14.
TSC1: Анализът на последователността за екзони 21 включва само cds +/- 10 bp.
TSFM: Анализ чрез секвениране не се предлага за екзон 5.
TUBB2A: Анализ на делеция / дупликация и секвениране не се предлага за екзон 2.
UBE3A: Анализът включва секвениране и откриване на делеция / дупликация, но не открива унипарентална дизомия или дефекти в геномния импринтинг.

Важни неща, които да се вземат под внимание преди изследване:

 • Всeки генетичeн тест е възможно да идентифицира „варианти с неизяснено значение“ VUS. Това са генетични промени, за които последиците или клиничното значение не могат да бъдат определени. В някои случаи клиничното им значението може да бъде открито чрез допълнителна обработка, като например тестване на други членове на семейството, но в други случаи конкретния вариант остава некласифициран. По-обширното тестване, като генни панели с включени повече гени, увеличава вероятността от идентифициране на такъв вид вариант.

Резултатите от предлагания генетичен панел за епилепсия се анализират по протокола:  Sherloc: цялостно усъвършенстване на критериите за класификация на варианти на ACMG(Американски колеж по медицинска генетика) – AMP(Асоциация по молекулярна патология) (Nykamp, (2017))[i]. В допълнение варианти с неизяснено значение от типа missence се анализират със специално разработена функционална платформа за моделиране (FMP). FMP прилага машинно обучение използвайки натрупаното знание за геномната вариабилност и биофизичните свойства на протеините като генерира алгоритми с > 95% точност .

 • Тестването може да идентифицира случайни находки с непредвидени медицински и психосоциални последици.
 • Генетично тестване, което включва секвениране на множество членове на семейството, като трио WES, има потенциал да идентифицира непредвидена информация като неправилно приписано бащинство.
 • Отрицателният генетичен тест не изключва напълно възможността да е налице генетична етиология. Това може да се дължи на ограничения на технологията за тестване, човешка грешка или ограничения на сегашното разбиране, тъй като знанията относно генетиката на епилепсията непрекъснато се развиват. Поради това повторният анализ на данните от секвениране на пациенти, при които първоначално не е установена диагноза, може да бъде оправдан и може да увеличи диагностичната производителност.
 • Поради тази сложност, подходящо консултиране преди и след теста е наложително, за да се гарантира, че семействата разбират потенциалните ограничения, рискове и ползи от генетичните тестове. Препоръчително е да се обмисли участието на генетичен съветник и насочване към център с лекари с опит в генетиката на епилепсията, когато е възможно.

[i] Nykamp, K., Anderson, M., Powers, M. et al. Sherloc: a comprehensive refinement of the ACMG–AMP variant classification criteria. Genet Med 19, 1105–1117 (2017). https://doi.org/10.1038/gim.2017.37

Заявете Генетичен панел за Епилепсия

Време за получаване на резултат:

10-21 календарни дни (14 дни средно)

Проба:

 • ПРЕДПОЧИТАНА ПРОБА:
  3 ml цяла кръв в епруветка с EDTA с лилава капачка (K2EDTA или K3EDTA)
 • АЛТЕРНАТИВНИ ПРОБИ:
  Слюнка, асистирана слюнка, проба от устна лигавица и гДНК

Изисквания за пробите
Тел. за връзка 0889346768, 0888024635, 0897562587