Кой всъщност е бащата? Това се превръща в един все по-често задаван въпрос, като проучвания показват, че броят на желаещите експертиза по отношение на бащинството, се е увеличил значително през последните години.

Какви са ползите от това да знаете кой е биологичният Ви баща или бащата на Вашето дете?

Бащата има също толкова важна роля за детето и неговото развитие, колкото и майката. Установено е, че децата, за които полагат грижи и двамата родители, са емоционално по-стабилни, развиват по-добри социални умения и имат по-добри постижения в училище.

Установяването на бащинство, сплотява семейството и дава спокойствие. Понякога несигурността може да създаде недоверие и неразбирателство, които се отразяват върху щастието на детето.

Другата особено важна причина е свързана със здравето на детето. Потвърждаването на биологичния му баща, дава информация за фамилната история, която има съществено значение за определяне на риска и предразположеността към дадени заболявания, както и за тяхното ранно откриване. Това от своя страна позволява предприемането на превантивни мерки или избора на подходящо лечение при наличие на дадено наследствено състояние.

Примери за заболявания, които могат да се идентифицират чрез проследяване на фамилната история са сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, диабет тип 2, както и някои видове рак. Тези комплекси състояния се повлияват от комбинация от генетични фактори, фактори на околната среда и начин на живот.

Не на последно място, потвърждаването на бащинство е важно за правните и социални ползи, които детето получава при вписване името на бащата в акта за раждане.

ДНК тест за бащинство - как установяваме кой е бащата

 

Как установяваме кой е бащата?

Най- категоричният метод, доказващ или отхвърлящ банщинство, е именно ДНК-анализът. Всеки един от нас унаследява уникална комбинация от гени от своите родители и генетичният ни профил е различен – точно това прави този тип анализ толкова надежден.

За извършване на ДНК тест за бащинство са необходими единствено проби от вътрешната част на бузата на детето и предполагемия баща, за да се определи вероятността между двете лица да съществува биологична връзка. Процесът на пробовземане е напълно безболезнен и безопасен, като резултатите от анализа са с изключително висока точност – 99,9 %.

ДНК тест за бащинство по време на бременност – възможно ли е?

Отговорът е ДА!

Най-често пренаталните ДНК тестове за бащинство се извършват чрез извличане на ДНК на плода от амниотичната течност или от клетки, взети чрез хорионбиопсия. Въпреки че тези методи дават точни резултати, те са инвазивни и крият риск за здравето както на бременната, така и на плода.

С напредването на науката и технологиите, установяването на бащинство вече е възможно чрез извършването на неинвазивен ДНК тест по време на бременността. Той дава високоточни резултати и е напълно безопасен за майката и бебето. За анализа е необходима кръвна проба от майката, в която по време на бременността циркулира ДНК на плода. Междувременно от предполагаемия баща се взима проба, представляваща натривка от вътрешната част на бузата.

Кога най-рано може да се направи ДНК тест за бащинство?

Както вече споменахме това може да се осъществи още преди бебчето Ви да се е родило. Важно е бременната да е след 8-ма гестационна седмица.

НМ Дженомикс е водеща компания, предлагаща висококачествени молекулярно-генетични изследвания, включително и ДНК тест за бащинство (по време на бременност и при вече родено дете). Пробовземането може да се извърши в нашите офиси в София, Пловдив и Варна.

Прочетете повече информация и заявете своя тест ТУК.