Сега имате уникалната възможност да получите изследването Maintrac със същите висококачествени резултати, но по-достъпен с -10%!

ПРЕЗ НОЕМВРИ: Maintrac броене на туморни клетки – 1150лв. 1035лв.

Генетичният тест Майнтрак е кръвно изследване, предназначено за периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите химиотерапевтични медикаменти. Този метод има за цел да помогне в оптимизирането и адаптирането на химиотерапията с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Той се използва за проследяване на риска от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти, които са в ремисия след лечение на рака. Изследването се базира на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки.

Maintrac се основава на детекция и преброяване на свободно циркулиращите туморни клетки в кръвта на пациентите. Този метод предоставя информация, която е от съществено значение за борбата срещу рака и оптимизирането на химиотерапевтичното лечение.

За да се възползвате от тази изключителна отстъпка, просто се свържете с нас на 0895674054 или разгледайте нашето портфолио на уебсайта за повече информация. Нашите квалифицирани експерти са на разположение, за да ви помогнат в борбата срещу рака и подобрят качеството на вашето лечение.

Не изпускайте тази уникална възможност да проследите ефективността на вашия терапевтичен план с Maintrac на по-изгодна цена до края на месец ноември.