Slide 1
Slide 1

Тест за Бащинство

От НМ Дженомикс

тест за бащинство
Генетичен тест за установяване на бащинство за българските пациентиНМ Дженомикс е лидер в предлагането на висококачествени молекулярно-генетични изследвания, в това число и ДНК тест за бащинство, който може да Ви даде желаната информация, както по време на бременност (от 8-ма седмица на бременността), така и при вече родено дете. Тестът е подходящ за приложение, когато е необходим бърз и точен резултат (99.9%), който е предназначен за лична информация. Извършването на тестовете не може да бъде анонимно, като е изключително важно да знаете, че резултатът от такъв тест не може да Ви послужи за съдебни цели. Възможно е да бъдат тествани повече от един потенциални бащи.

ВАЖНО! Пробовземането за тест за бащинство се организира само в оторизирани офиси на НМ Дженомикс в София, Пловдив и Варна!


Как се извършва теста?

За извършването на изследването се използват най-съвременните молекулярно-биологични и биоинформатични методи, осигуряващи висока точност и надеждност на резултатите. От предоставените проби се изолира ДНК материал, след което се извършва анализ на специфични генетични маркери, като се прилагат биоинформатични алгоритми, специално разработени за определяне на бащинство.

Генетичните профили на бебето и предполагаемия баща се сравняват и на тази база се изготвя заключение дали е установено или не бащинство.

Къде се извършва анализът?

Анализите на тестовете за определяне на бащинство се извършват в сертифицирани лаборатотии, официален партньор на НМ Дженомикс. Лабораториите са лидер в областта на генетичните изследвания в световен мащаб.
Тестът за определяне на бащинство при родено дете се ивършва в DNA Diagnostic Center, Фейрфийлд, Охайо, САЩ.
Тестът за определяне на бащинство по време на бременност се извършва в DNA Diagnostic Center, Фейрфийлд, Охайо, САЩ.

Защо е важно да се знае кой е бащата?

Потвърждаването на бащинството на детето е полезно по множество причини. На първо място при вписване на името на бащата в акта за раждане, бебето ще има легални правни и социални ползи, като социална сигурност, здравеопазване, право на наследство. Освен това, ако лекарите знаят кой е бащата на бебето, те ще могат да вземат по-точна фамилна анамнеза, което може да бъде от полза при диагностицирането на потенциални здравословни проблеми при бебето.

Прочетете повече полезна информация по темата тук: Защо е важно да знаем кой е биологичният ни баща?

Тест за бащинство при родено дете

Срок за получаване на резултат: до 7 работни дни от предоставяне на пробата

Необходими проби за извършване на теста: За целите на изследването са необходими проби от вътрешната част на бузата от детето и предполагаемия баща. Процесът на пробовземане е бърз, безопасен и безболезнен. ДНК материалът, изолиран от този тип проби е устойчив за по-дълго време, в сравнение с този от кръвна проба.

Технологията на изследването е приложима и в случаите, когато предполагаемите бащи са родствено свързани, но тогава е необходимо лабораторията да бъде уведомена предварително.

Цена: 999 лв. (при тестване на един предполагаем баща)

Тест за бащинство пo време на бременност

Срок за получаване на резултат: до 15 работни дни от предоставяне на пробата

Кога може да бъде направен тестът: Важно е бременната да е след 8-ма гестационна седмица (края на втори месец) от бременността.

Необходими проби за извършване на теста: За извършване на анализа е необходима кръвна проба от майката, в която по време на бременността циркулира ДНК материал от плода, който може да бъде изолиран и изследван.

Процесът на пробовземане е бърз и не крие рискове за бременната и бебето. От предполагаемия баща се взима проба от букална лигавица – натривка от вътрешната част на бузата.

Цена: 4499лв.

ПОРЪЧАЙ ТЕСТ ЗА БАЩИНСТВО ТУК