Грижата за хората с рак не свършва с химиотерапията. Освен използването на силни лекарствени вещества, важна част от успешното лечение е проследяването на терапията. 

Един от методите, които се използват за това, е Maintrac – кръвно изследване, което се извършва периодично за оценка на ефективността на най-често прилаганите химиотерапевтични медикаменти.

До края на месец юли ви предоставяме до -500лв отстъпка за Maintrac броене на туморни клетки и химиочувствителност.

Maintrac предоставя ценна информация за реакцията на тялото на пациента към химиотерапията. Чрез измерване на определени маркери в кръвта, той позволява на лекарите да следят промените в раковите клетки и да определят ефективността на приложените лекарства. Това дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията според специфичните нужди на пациента.

Предимства

  • Проследяването с MAINTRAC позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не – и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;
  • Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки с MAINTRAC позволява своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;
  • MAINTRAC позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.
  • MAINTRAC позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.

Maintrac има решаващо значение за постигане на максимална ефективност на лечението. Ако резултатите покажат, че химиотерапията не достига очакваните резултати, лекарите могат да променят подхода, променят дозите или комбинират различни медикаменти. Това помага да се постигне по-добър контрол върху раковите клетки и да се подобри прогнозата за пациента.


MAINTRAC с химиочувствителност
Чрез Майнтрак с химиочуствителност може да се оцени индивидуалния отговор на пациента към лечението, още преди то да е започнало. Оценка на ефикасността на конкретен химиотерапевтик, се извършва по следната технология – туморните клетки се култивират и се подлагат на въздействие на съответния медикамент в различни концентрации и времеви диапазон. Извършва се анализ на отмирането на раковите клетки в %. Всеки резултат над 80% се смята за добър, а терапията – ефективна. Медикаментите може да се тестват поотделно или ако са изписани в „коктейл“. Два-три медикамента в коктейл се таксуват само като един анализ.

Промоционални цени през юли

Maintrac – броене на туморни клетки – 1100лв. 1023лв.

Химиочувствителност 1 медикамент – 2350лв.  2185лв.

Химиочувствителност 2 медикамент – 3550лв. 3301.50лв.

Химиочувствителност 3 медикамент- 4750лв. 4417.50лв.

Химиочувствителност 4 медикамент – 5900лв. 5487лв.

Химиочувствителност 5 медикамент – 7050лв. 6556.50лв.

За повече информация, моля, свържете се с наш специалист на 0895674054.