Какво е терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ)?

Терапевтичният лекарствен мониторинг (ТЛМ) е анализ за измерване на концентрацията на медикамента/ите в кръвта на пациента. Методът дава възможност за оптимизиране на лечението на пациента, като същевременно минимизира нежеланите странични ефекти.

Тъй като съществуват значителни различия в концентрациите на медикаментите, при които се постига оптимален терапевтичен отговор между отделните пациентите, може да се заключи, че терапията може да бъде ръководена най-прецизно чрез идентифициране на „индивидуалната терапевтична концентрация“ (ИТК). (Antiepileptic drugs—best practice guidelines for therapeutic drug monitoring – ILAE)

Защо е необходим терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) ?

Постигането на оптимална доза за конкретния пациент на база клиничните фактори е трудно поради няколко основни причини:

 • Епилептичните пристъпи се проявяват на различни и често непредвидими интервали
 • Трудно е за кратко време да се определи дали предписаната доза ще бъде достатъчна за дългосрочен контрол на припадъците (особено при пациенти чиито припадъци до сега са били разделени от значителни времеви интервали)
 • Клиничните симптоми и признаците на токсичност могат да бъдат трудни за разграничаване от проявите на самата епилепсия
 • Няма директни лабораторни маркери за клинична ефикасност или за най-честите прояви на токсичност, като неблагоприятни ефекти върху ЦНС

Кога и при кого се прилага терапевтичният мониторинг?

Приложение на терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) може да бъде от полза при следните случаи:

 • Невъзможност за постигане на терапевтичен ефект, чрез използване на стандартните дозови схеми на препарата
 • Когато налице са странични ефекти
 • При постигане на желания терапевтичен резултат, за да се установи индивидуалната терапевтична концентрация (ИТК), която в последствие да се използва за оценка и контрол на поддържащата терапия
 • При лекарства с тесен терапевтичен диапазон на дозите и дозо-зависима фармакокинетика (например Фенитоин)
 • Препаратът се назначава за дълъг период от време или се прилага едновременно с друг взаимодействащ препарат (например Валпроева киселина, карбамазепин или ламотрижин)
 • За оптимизиране на дозите при специални групи (бременни, възрастни или деца, пациенти с бъбречни или чернодробни заболявания)
 • Ако под влияние на индивидуални особености или съпътстващо заболяване на пациента, ефективността е занижена или е налице повишен риск от възникване на нежелани лекарствени реакции

➤ Запишете се за консултация по-долу или се обадете на тел. 0889346768, 0888024635, 0897562587

Заявете безплатна консултация за ТЛМ

Заявете ТЛМ (Терапевтичен лекарствен мониторинг)

Време за получаване на резултат:

7 календарни дни

Проба:

 • ПРЕДПОЧИТАНА ПРОБА: Кръв
 • Изисквания на пробите: 
  ∙ кръв се взема преди приемане на сутрешната доза.
  ∙ необходимо е лекарството да е приемано поне 5-7 дни без промяна на дозата, като е спазван дозовия режим.
  ∙ материалът за изследване се придружава от изчерпателно попълнена бланка за поръчка на лекарствения анализ.

➤ Тел. за връзка 0889346768, 0888024635, 0897562587