Какво е терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ)?

Терапевтичният лекарствен мониторинг (ТЛМ) е анализ за измерване на концентрацията на медикамента/ите в кръвта на пациента. Методът дава възможност за оптимизиране на лечението на пациента, като същевременно минимизира нежеланите странични ефекти.

Тъй като съществуват значителни различия в концентрациите на медикаментите, при които се постига оптимален терапевтичен отговор между отделните пациентите, може да се заключи, че терапията може да бъде ръководена най-прецизно чрез идентифициране на „индивидуалната терапевтична концентрация“ (ИТК). (Antiepileptic drugs—best practice guidelines for therapeutic drug monitoring – ILAE)

Защо е необходим терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) ?

Постигането на оптимална доза за конкретния пациент на база клиничните фактори е трудно поради няколко основни причини:

 • Епилептичните пристъпи се проявяват на различни и често непредвидими интервали
 • Трудно е за кратко време да се определи дали предписаната доза ще бъде достатъчна за дългосрочен контрол на припадъците (особено при пациенти чиито припадъци до сега са били разделени от значителни времеви интервали)
 • Клиничните симптоми и признаците на токсичност могат да бъдат трудни за разграничаване от проявите на самата епилепсия
 • Няма директни лабораторни маркери за клинична ефикасност или за най-честите прояви на токсичност, като неблагоприятни ефекти върху ЦНС

Кога и при кого се прилага терапевтичният мониторинг?

Приложение на терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) може да бъде от полза при следните случаи:

 • Невъзможност за постигане на терапевтичен ефект, чрез използване на стандартните дозови схеми на препарата
 • Когато налице са странични ефекти
 • При постигане на желания терапевтичен резултат, за да се установи индивидуалната терапевтична концентрация (ИТК), която в последствие да се използва за оценка и контрол на поддържащата терапия
 • При лекарства с тесен терапевтичен диапазон на дозите и дозо-зависима фармакокинетика (например Фенитоин)
 • Препаратът се назначава за дълъг период от време или се прилага едновременно с друг взаимодействащ препарат (например Валпроева киселина, карбамазепин или ламотрижин)
 • За оптимизиране на дозите при специални групи (бременни, възрастни или деца, пациенти с бъбречни или чернодробни заболявания)
 • Ако под влияние на индивидуални особености или съпътстващо заболяване на пациента, ефективността е занижена или е налице повишен риск от възникване на нежелани лекарствени реакции

➤ Запишете се за консултация по-долу или се обадете на тел. 0898 808 307

Заявете безплатна консултация за ТЛМ

Вашето име
Моля въведете Вашето име!
Моля въведете Вашето име!
Телефонен номер
Field is required!
Field is required!
Допълнителна информация (незадължително)
Field is required!
Field is required!
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.

Заявете ТЛМ (Терапевтичен лекарствен мониторинг)

Име, презиме и фамилия
Моля въведете Вашето име!
Моля въведете Вашето име!
Дата на раждане:
Моля въведете дата на раждане
Моля въведете дата на раждане
Град/село
Field is required!
Field is required!
П.К.
Field is required!
Field is required!
Телефонен номер
Field is required!
Field is required!
Вашият имейл адрес
Field is required!
Field is required!
 • - От къде научихте за нас? -
 • От Интернет
 • От приятел/ка
 • По лекарска препоръка
 • От другаде
- От къде научихте за нас? -
Field is required!
Field is required!
Коментар или въпроси (диагноза и приемани лекарства)...
Field is required!
Field is required!
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.
Трябва да се съгласите с условията за ползване.

Време за получаване на резултат:

7 календарни дни

Проба:

 • ПРЕДПОЧИТАНА ПРОБА: Кръв
 • Изисквания на пробите: 
  ∙ кръв се взема преди приемане на сутрешната доза.
  ∙ необходимо е лекарството да е приемано поне 5-7 дни без промяна на дозата, като е спазван дозовия режим.
  ∙ материалът за изследване се придружава от изчерпателно попълнена бланка за поръчка на лекарствения анализ.

➤ Тел. за връзка 0898 808 307