Чупливата Х хромозома се развива при мутация на гена FXR1. Мутацията представлява удължаване на определен участък преди гена, състоящ се от множество еднакви повтори CGG. При хора без мутация броя на повторите е до 50. Характеризират се две състояния на изменението – пре-мутация с брой на повторите 50-200 и пълна мутация с брой на повторите над 200. Това явление се наблюдава при 1 от 4000 мъжки и 1 от 8000 женски индивида. Симптоматиката на пълната мутация се характеризира с изостаналост в умственото развитие, характерни уголемени лицеви хрущяли и други аномалии, засягащи вътрешните органи. Състоянието на пре-мутация често остава незабелязано, но се установява, че в даден период от живота на индивида се развиват изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЧУПЛИВА Х ХРОМОЗОМА

Едно добре известно изменение при пре-мутация на чуплива Х хромозома при жени е яйчниковата недостатъчност. Това се наблюдава около 40 годишна възраст и може да повлияе на репродуктивните способности на жената, промяна в хормоналния баланс и възникване на ранна менопауза. Последни проучвания показват изменения и при мъжете след 50 годишна възраст – промяна в централната и периферна нервна система. Въпреки че явни проявления на Синдром на чуплива Х хромозома не съществуват, установява се, че с напредването на възрастта се променя генната експресия и пре-мутацията на FXR1 се отразява негативно на множество органи.

Най-често срещаното изменение при мъже е атаксия. Атаксията е състояние на неконтролируеми мускулни движения, което се предизвиква от увреждания на двигателните центрове в централната нервна система. Главен двигателен център е малкият мозък. Когато съществува пре-мутация на чуплива Х хромозома, малкият мозък се изменя анатомично с атрофия на органа, редукция на бялото мозъчно вещество и повишена честота на сигналите в провеждащите влакна. Много често състоянието на атаксия се съпровожда с тремор – неконтролируемо треперене на крайниците, напомнящо болест на Паркинсон, и деменция. Изследователите хипотезират, че тези изменения се дължат на промяна в активността на гена с възрастта и пациенти под 50 годишна възраст не са засегнати.

Освен липса в координацията на мускулите на крайниците, често пре-мутацията на чупливата Х хромозома дава и други клинични симптоми. При повечето пациенти се наблюдава импотентност и трудно уриниране, а по-рядко и невропатия на долните крайници, започваща под коляното. Тези изменения се наблюдават поради увреждане на периферните нервни тъкани от невъзможността да си набавят белтъка, експресиран от гена FXR1.

СКРИНИНГ ЗА ЧУПЛИВА Х ХРОМОЗОМА

Ранният скрининг за пре-мутация на чуплива Х хромозома е важен както при планиране на бременност, така и за лична диагностика на възможното развитие на заболяването. Важно е да се отбележи, че жените винаги унаследяват една Х хромозома от бащата. При жени с бащи, страдащи от атаксия, има вероятност за унаследена чуплива Х хромозома без симптоматика, но с риск за развитие на симптоми или предаването и в поколението. НМ Дженомикс предлага генетична диагностика за носителство на пре-мутация и пълна мутация на FXR1 преди забременяване, на деца със съмнения за аутизъм и възрастни с неустановена причина за яйчникова недостатъчност при жени и атаксия при мъже. За повече информация вижте тук или се свържете с наш консултант.