През последните години подходите на персонализираната медицина започват да се налагат все по-уверено в сферата на кардиологията. Развитието на генетиката и молекулярната медицина, прави възможно ранното диагностициране на наследствено обусловени сърдечно-съдови проблеми, които често нямат ясни симптоми и внезапна смърт е първото им и единствено проявление. Поставянето на т. нар. „молекулярна диагноза“ може да насочи пациентите към наблюдение за определени усложнения, да подобри терапията им и да се окаже животоспасяваща за много от тях.

Генетичните панели от изследвания за наследствени заболявания в сферата на кардиологията, които НМ Дженомикс предлага, се извършват в лабораториите на Ambry Genetics, компания с над 15-годишен опит в клиничната диагностика на кардиологични, онкологични и неврологични заболявания, както и различни генетични предразположености. Ambry Genetics са акредитирани от Колегията на Американските патолози (CAP) и са сертифицирани съгласно CLIA (Clinical Laboratory Improvement Act).

Прочетете повече за изследванията, които предлагаме в продуктовата ни секция „Кардиология“.