ЗАМЯНАТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ СКРИНИНГ С НИПТ МОЖЕ ДА НАМАЛИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
През последните години неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) нееднократно доказаха предимствата си пред стандартните скринингови практики за проследяване на бременността. Високата специфичност и чувствителност, съчетани с нулев риск за бременната и плода, привлякоха вниманието на редица професионални общности в сферата на акушерството и гинекологията. Много от тях вече включиха НИПТ като първостепенен избор в препоръките си, насочени както към бременности с висок риск от аномалии на плода, така и към такива без предварителни индикации. Според последното становище на Международната Асоциация за Пренатална Диагностика, НИПТ трябва да се предлагат като първи избор за пренатален скрининг на всички бременни жени.

До този момент единственото предизвикателство пред по-широкото клинично приложение на НИПТ са финансовите съображения, но за много от заинтересованите страни те нямат ясна обосновка.

Първият задълбочен икономически анализ за въвеждането на НИПТ като алтернатива на стандартния пренатален скрининг бе докладван наскоро в журнала PLOS ONE. Изследването отчита следните параметри на двете практики:

Специфичност и чувствителност за фетални анеуплоидии – тризомия 21, тризомия 18, тризомия 13 и монозомия X.
Ценова стойност на скрининговия вариант
Процент установени генетични аномалии
Случаи, при които се налага приложение на инвазивна процедура (амниоцентеза)
Случаи на аборти при бременности без генетични аномалии вследствие на инвазивни процедури
Резултатите от анализа показват, че замяната на конвенционалния скрининг с НИПТ ще намали разходите за здравеопазване, ако НИПТ може да бъде предоставен за $744 или по-малко на всички бременни жени. Изводите са направени въз основа на спецификите в американската здравна система, но въпреки това те са безспорен индикатор за икономически ефективната приложимост на НИПТ и в много други страни.

В България услугата Пренатест light е финансово достъпен вариант на НИПТ, отговарящ на горното условие за икономичност, чрез който всяка бременна жена може сама да организира процедурата по вземане на проба за анализ във всяка точка на страната. Чрез въвеждането на тази възможност, ние от НМ Дженомикс вярваме, че сме направили решителна крачка към по-широкото приложение на една качествена практика за проследяване на бременността и се надяваме, че все повече български семейства, очакващи дете, ще могат да се възползват от нея.