OncoNext
OncoNext
Slide 1

Наследствен рак

Раковите заболявания се дължат на увреждания (мутации) в гените, които регулират клетъчното делене. Такива мутации възникват залади факторите на околната среда и начинът ни на живот, но при някои хора могат да се унаследят от родителите. Това е т.нар. наследствен рак. Той представлява 5 – 10% от всички ракови заболявания.

КАК СЕ ПРЕДАВА НАСЛЕДСТВЕНИЯТ РАК?

Тъй като нашата ДНК е комбинация от двамата ни родители, всяка наша клетка носи 2 копия от всеки ген – едно от бащата и едно от майката. В хода на нашия живот много от гените ни ще мутират, но винаги ще разполагаме с по едно резервно здраво копие. Затова, ако от единия родител унаследим мутация в раков ген, второто копие все още ще се грижи за нормалното клетъчно делене. При възникване на мутация и у него обаче няма повече резервни здрави копия. Ето защо хората с фамилна история за ракови заболявания са с по-висок риск и заболяват по-рано. Тъй като получаваме по 1 копие на гените от всеки родител, то при установени ракови генетични варианти от едната страна на семейството имаме 50% шанс да ги унаследим.

Наследствен рак

Раковите заболявания се дължат на увреждания (мутации) в гените, които регулират клетъчното делене. Такива мутации възникват залади факторите на околната среда и начинът ни на живот, но при някои хора могат да се унаследят от родителите. Това е т.нар. наследствен рак. Той представлява 5 – 10% от всички ракови заболявания. 

КАК СЕ ПРЕДАВА НАСЛЕДСТВЕНИЯТ РАК?

Тъй като нашата ДНК е комбинация от двамата ни родители, всяка наша клетка носи 2 копия от всеки ген – едно от бащата и едно от майката. В хода на нашия живот много от гените ни ще мутират, но винаги ще разполагаме с по едно резервно здраво копие. Затова, ако от единия родител унаследим мутация в раков ген, второто копие все още ще се грижи за нормалното клетъчно делене. При възникване на мутация и у него обаче няма повече резервни здрави копия. Ето защо хората с фамилна история за ракови заболявания са с по-висок риск и заболяват по-рано. Тъй като получаваме по 1 копие на гените от всеки родител, то при установени ракови генетични варианти от едната страна на семейството имаме 50% шанс да ги унаследим.

Какво можем да направим, ако сме фамилно предразположени?

Ако в семейството ни има повече случаи на ракови заболявания или ако е известно носителство
на ракови генетични варианти, можем да се предпазим, като:

 • Се подложим на генетично изследване за носителство на ракови варианти
 • Подобрим начина си на живот и избягваме рискови фактори
 • Се подлагаме редовно и отрано на всички необходими профилактични прегледи

Какво можем да направим, ако сме фамилно предразположени?

Ако в семейството ни има повече случаи на ракови заболявания или ако е известно носителство
на ракови генетични варианти, можем да се предпазим, като:

 • Се подложим на генетично изследване за носителство на ракови варианти
 • Подобрим начина си на живот и избягваме рискови фактори
 • Се подлагаме редовно и отрано на всички необходими профилактични прегледи

Какво позволяват генетичните тестове?

Генетичните тестове за наследствен рак ни позволяват: 

 • да уловим фамилната си предразположеност към ракови заболявания години преди тяхното възникване
 • да насочим по-точно лечението им
 • да информираме по-добре своите близки 

За целта те изследват носителството за определени ракови генетични варианти. Някои от видовете рак, свързани със специфични гени, са:

 • Рак на гърдата и яйчниците
 • Рак на дебелото черво
 • Рак на простатата
 • Рак на панкреаса
 • Рак на кожата
 • Рак на щитовидната жлеза
 • Рак на бъбреците
 • Рак на мозъка
 • Рак на надбъбречната жлеза

Какво позволяват генетичните тестове?

Генетичните тестове за наследствен рак ни позволяват: 

 • да уловим фамилната си предразположеност към ракови заболявания години преди тяхното възникване
 • да насочим по-точно лечението им
 • да информираме по-добре своите близки 

За целта те изследват носителството за определени ракови генетични варианти. Някои от видовете рак, свързани със специфични гени, са:

 • Рак на гърдата и яйчниците
 • Рак на дебелото черво
 • Рак на простатата
 • Рак на панкреаса
 • Рак на кожата
 • Рак на щитовидната жлеза
 • Рак на бъбреците
 • Рак на мозъка
 • Рак на надбъбречната жлеза

Защо да се изследвам за наследствен рак? 

Вашият лекар може да назначи генетичен тест в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за ракови заболявания

Генетичното изследване ще разкрие дали сте унаследили ракови генетични варианти. Това ще позволи навременна профилактика – Вашият лекар ще може да назначи подходяща профилактика и да следи за начални симптоми. Тестът ще покаже и дали е необходимо Вашите близки също да се изследват. 

 • Ако имате предшестващи ракови заболявания

Генетичното изследване ще определи индивидуалният генетичен профил на раковото заболяване, неговата агресивност и риска от засягане на други органи.

 • Резултатите ще помогнат за по-прецизна терапия

Генетичният профил на рака е изключително важен при избора на ефективно лечение.

Например BRCA позитивният рак на гърдата, който е изключително агресивен, се подлага на лечение с точно определени медикаменти (т. нар. PARP инхибитори). 

Защо да се изследвам за наследствен рак? 

Вашият лекар може да назначи генетичен тест в някои от следните ситуации:

 • Ако имате семейна история за ракови заболявания

Генетичното изследване ще разкрие дали сте унаследили ракови генетични варианти. Това ще позволи навременна профилактика – Вашият лекар ще може да назначи подходяща профилактика и да следи за начални симптоми. Тестът ще покаже и дали е необходимо Вашите близки също да се изследват. 

 • Ако имате предшестващи ракови заболявания

Генетичното изследване ще определи индивидуалният генетичен профил на раковото заболяване, неговата агресивност и риска от засягане на други органи.

 • Резултатите ще помогнат за по-прецизна терапия

Генетичният профил на рака е изключително важен при избора на ефективно лечение. Например BRCA позитивният рак на гърдата, който е изключително агресивен, се подлага на лечение с точно определени медикаменти (т. нар. PARP инхибитори). 

Какво е OncoNext?

OncoNext е презицно селектиран генетичен панел, който изследва най-важните гени, свързани с предразположеност към наследствени злокачествени синдроми. Сред тях са:

 • Наследствен рак на гърдата и яйчниците (BRCA1 и BRCA2)
 • Фамилна аденоматозна полизпоза (APC)
 • Фамилен неполипозен рак на колона – Синдром на Линч (MLH1, MSH2)
 • Болест на Фон Хипел-Линдау (VHL)
 • Множествена ендокринна неоплазия – MEN I и MEN II (MEN1, RET)
 • Синдром на Cowden (PTEN)
 • Синдром на Li Fraumeni (p53)
 • Синдром на Peutz-Jegher (STK11)
 • Фамилен меланом (CDK4, CDKN2A)

OncoNext е лесен, бърз и изключително точен:

 • Взема се кръвна проба
 • Пробата се изпраща за секвениране в престижна сертифицираната лаборатория в чужбина
 • Резултатите са готови в рамките на 2-4 седмици и се представят в безплатна консултация с наш генетичен експерт


Благодарение на OncoNext лекуващият лекар ще може да насочи своя терапевтичен и диагностичен подход според индивидуалните особености на Вашия организъм. Пълен списък с всички покривани от OncoNext заболявания и свързаните с тях гени можете да видите по-долу*.

Какво е OncoRisk?

OncoRisk е презицно селектиран генетичен панел, който изследва най-важните гени, свързани с предразположеност към наследствени злокачествени синдроми. Сред тях са:

 • Наследствен рак на гърдата и яйчниците (BRCA1 и BRCA2)
 • Фамилна аденоматозна полизпоза (APC)
 • Фамилен неполипозен рак на колона – Синдром на Линч (MLH1, MSH2)
 • Болест на Фон Хипел-Линдау (VHL)
 • Множествена ендокринна неоплазия – MEN I и MEN II (MEN1, RET)
 • Синдром на Cowden (PTEN)
 • Синдром на Li Fraumeni (p53)
 • Синдром на Peutz-Jegher (STK11)
 • Фамилен меланом (CDK4, CDKN2A)

OncoRisk е лесен, бърз и изключително точен:

 • Взема се кръвна проба
 • Пробата се изпраща за секвениране в престижната сертифицирана италианска лаборатория GENOMA
 • Резултатите са готови в рамките на 2-4 седмици и се представят в безплатна консултация с наш генетичен експерт

Благодарение на OncoRisk лекуващият лекар ще може да насочи своя терапевтичен и диагностичен подход според индивидуалните особености на Вашия организъм. Пълен списък с всички покривани от OncoRisk заболявания и свързаните с тях гени можете да видите по-долу*.

За кого е подходящ OncoNext?

Спрямо препоръките на Американската националната ракова мрежа (National Comprehensive Cancer Network – NCCN) подходящи за широко-панелно генетично изследване са:

 • Хора с няколко близки роднини (родители, братя и сестри, деца, внуци), развили раково заболяване
 • Хора с раково заболяване преди 50 г. възраст
 • Хора, развили повече от един тип раково заболяване (или множествен рак)
 • При случаи на рак в семейството под 50 г. възраст
 • При няколко членове на семейството от една страна с едно и също раково заболяване
 • При установен предаван в семейството раков генетичен вариант
 • При случаи на рак на гърдата при мъже и други редки форми на рак

За кого е подходящ OncoRisk?

Спрямо препоръките на Американската националната ракова мрежа (National Comprehensive Cancer Network – NCCN) подходящи за широко-панелно генетично изследване са:

 • Хора с няколко близки роднини (родители, братя и сестри, деца, внуци), развили раково заболяване
 • Хора с раково заболяване преди 50 г. възраст
 • Хора, развили повече от един тип раково заболяване (или множествен рак)
 • При случаи на рак в семейството под 50 г. възраст
 • При няколко членове на семейството от една страна с едно и също раково заболяване
 • При установен предаван в семейството раков генетичен вариант
 • При случаи на рак на гърдата при мъже и други редки форми на рак

Как тестът OncoNext ще ми помогне?

OncoNext покрива всички гени, асоциирани с добре проучените наследствени ракови заболявания. Резултатите ще Ви помогнат:

 • Да предотвратите развитието на ракови заболявания. Ще знаете от какви видове рак сте застрашени и ще можете да се изследвате отрано, да избягвате рискови фактори или да приемате превантивни медикаменти (хемопревенция) – напр. аспирин при синдром на Линч или тамоксифен при рак на гърдата.
 • Да получите адекватно и ефективно лечение според индивидуалните особености на рака и Вашия организъм
 • Да информирате Вашите близки. Те ще установят своя собствен риск и нуждата да се изследват.

Ако тестът е негативен – да бъдете спокойни.

Как тестът OncoRisk ще ми помогне?

OncoRisk покрива всички гени, асоциирани с добре проучените наследствени ракови заболявания.  Резултатите ще Ви помогнат:

 • Да предотвратите развитието на ракови заболявания. Ще знаете от какви видове рак сте застрашени и ще можете да се изследвате отрано, да избягвате рискови фактори или да приемате превантивни медикаменти (хемопревенция) – напр. аспирин при синдром на Линч или тамоксифен при рак на гърдата.
 • Да получите адекватно и ефективно лечение според индивидуалните особености на рака и Вашия организъм
 • Да информирате Вашите близки. Те ще установят своя собствен риск и нуждата да се изследват.

Ако тестът е негативен – да бъдете спокойни.

Прилага ли се тестът при вече диагностицирани пациенти?

OncoNext е подходящ за диагностицирани пациенти в следните ситуации:

 • Ще насочи терапевтичния подход според индивидуалните характеристики на рака
 • Ще информира близките за носителство на ракови генетични варианти
 • Ще даде информация за хода на болестта, риска от засягане на други органи и нужната диагностика

Прилага ли се тестът при вече диагностицирани пациенти?

OncoRisk е подходящ за диагностицирани пациенти в следните ситуации:

 • Ще насочи терапевтичния подход според индивидуалните характеристики на рака
 • Ще информира близките за носителство на ракови генетични варианти
 • Ще даде информация за хода на болестта, риска от засягане на други органи и нужната диагностика

С какво ще ми помогне генетичната консултация?

Информацията от генетичния панел OncoNext е подробна и се интерпретира трудно. Генетичната консултация с наш генетичен експерт ще Ви помогне да разберете:

 • По какъв начин се унаследяват раковите заболявания в семейството
 • Колко е висок Вашият индивидуален риск
 • Как функционират генетичните изследвания – какво могат и не могат да ни покажат
 • Медицинското значение на резултатите за Вас и Вашия лекар
 • Ролята на резултатите във Вашия личен живот и в живота на Вашите близки

С какво ще ми помогне генетичната консултация?

Информацията от генетичния панел OncoRisk е подробна и се интерпретира трудно. Генетичната консултация с наш генетичен експерт ще Ви помогне да разберете:

 • По какъв начин се унаследяват раковите заболявания в семейството
 • Колко е висок Вашият индивидуален риск
 • Как функционират генетичните изследвания – какво могат и не могат да ни покажат
 • Медицинското значение на резултатите за Вас и Вашия лекар
 • Ролята на резултатите във Вашия личен живот и в живота на Вашите близки

Заявете OncoNext

Заявете OncoRisk

OncoNext

2142лв.
 • Изследва:

  APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DICER1, DIS3L2, EPCAM, FANCC, FH, FLCN, GALNT12, HOXB13, KIT, MC1R, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL, RET, RNF43, RPS20, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1, XRCC2, XRCC3

 • Извършване на анализ: 2-4 седмици

OncoNext Plus

2576лв.
 • ABRAXAS1, ACVRL1, AKT1, APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, CASR, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CHEK2, CTNNA1, DDB2, DDX41, DICER1, DIS3L2, EGFR, EPCAM, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ETV6, EXT1, EXT2, FANCC, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GPC3, GREM1, HNF1A, HNF1B, HOXB13, HRAS, KIF1B, KIT, MAX, MC1R, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PDGFRA, PHOX2B, PIK3CA, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTCH2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, REST, RET, RNF43, RPS20, RUNX1, SAMD9L, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA2, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TERT, TGFBR2, TMEM127, TP53, TRIP13, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC2, XRCC3

   

 • Извършване на анализ: 2-4 седмици

*Изследванията OncoNext и OncoNext Plus мoгат да бъдат поръчани и на разсрочено плащане чрез MedLease