OncoSTRAT & GO- ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМПАНИЯ OncoDNA

Описание

Изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия,  да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoSTRAT & GO® 

  • Комбинира анализ на проба от стандартна биопсия (първичен тумор или метастази) и течна биопсия (от кръвна проба). 
  • Включва анализ на над 200 гени от туморната тъкан и 40 гени от циркулиращата в кръвта туморна ДНК, в комбинация с допълнителни анализи (имунохистохимия и др.). 
  • Предоставя най-пълен профил на тумора, на чиято база може да се установи отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Предимства

Какво дават резултатите от OncoDNA?

  • Възможност на онколога да направи информирано избор при назначаване на терапия, базирана на уникалните характеристики на конкретния тумор
  • Ориентация кои терапии ще са ефективни за конкретния пациент и спрямо кои се очаква лош отговор или силни странични ефекти
  • Въз основа на резултатите могат да бъдат идентифицирани нови терапии, които до този момент не са били предвиждани
  • Предложения за клинични проучвания, в които може да бъде включен пациента, според резултатите му

Индикации

OncoSTRAT & GO е подходящ за повечето видове метастатичен или неоперабилен рак  в 4-ти стадий, особено в случаите на недребноклетъчен рак на бял дроб, рак на дебело черво, рак на простата, HR+ или HER2+ рак на гърдата и рак с неустановен произход. 

Рак на гърдата Пациенти в 4-ти стадий на заболяването с метастази, хормон рецептор положителни и Her2/neu положителни тумори.
Колоректален карцином Изследването е подходящо за пациенти в 4-ти стадий на заболяването с метастази.
Рак на белите дробове Пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, 4-ти стадий с метастази.
Рак на панкреаса Пациенти с рак на панкреаса.
Рак на простата Пациенти с рак на простатата, 4-ти стадий с метастази.

Ако желаете да направите заявка за изследването или да отправите запитване към нашите любезни консултанти, моля използвайте формата за контакт, или ни се обадете на тел. 0895674054