Изследванията, предлагани от ГПСМП НМ Дженомикс в сферата на онкологията и пренаталното проследяване, могат да бъдат заплатени на до 12 равни вноски при 0% лихва благодарение на партньорството между груповата практика и ОББ.
Това е първият и най-мащабен проект за сътрудничество между българския банков сектор и компания от сферата на модерната медицина. Възможността за заплащане на медицинските услуги на ГПСМП НМ Дженомикс чрез безлихвен кредит представлява гъвкаво финансово решение за всички нуждаещи се от генетични и молекулярни изследвания от ново поколение, които търсят възможност за достъп до най-новите медицински решения в сферата на онкологията и пренаталното проследяване.