Информираността за съществуването на скрининг за носителство на дефектен ген причиняващ Муковисцидоза (CFTR) може да се разпространява сред обществото по различни канали. Несъмнено, особено ефективен се оказва информирането на жени в подходяща възраст и семейства планиращи бременност от страна на гинеколозите и другите медицински специалисти. Това гарантира достигането на пълната и точна информация и разясняването на важността на това изследване.

Въпреки, че това скриниране е най-подходящо за индивиди или двойки, планиращи или вече постигнали бременност, предимствата и недостатъците, които може да се срещнат при едно такова тестване трябва внимателно да бъдат обмислени според конкретния период на живота на индивида.

Несъмнено най-подходящото време за изследване за носителство на мутирал ген, причиняващ Муковисцидоза (Кистична Фиброза) е моментът на възникване на желанието за създаване на поколение, т.е. преди зачеването. Това дава наличието на пълен обхват от избори, които стоят пред семейството в репродуктивно отношение, при потвърждаване на носителство на родителите, както и адекватно време за направата на този избор.

Не толкова подходящ, но най-чест е Пренаталния скрининг за носителство на това тежко заболяване. Този момент за провеждането на CF-тест е най-вероятен, защото в повечето случаи това е периода, в който двойките са пряко заинтересувани от здравето на своето бъдещо дете и обръщат най-голямо внимание и търсят методи за превенция на заболявания в потомството.

Възможна опция свързана с времето на провеждане на скрининга е провеждането му в учебните заведения (гимназии и университети). Това предоставя лесен достъп на тестова информация до таргетните групи, които са в пре-репродуктивен период на живота си. Проблемите със съгласието за тестване, конфиденциалността и дългосрочното проследяване на получената информация и резултатите трябва да бъдат внимателно обсъдени. Този подход може да е най-подходящ за скрининговите програми само в специфични общности.

Работните места или скрининг на определени общности са допълнителни опции за таргетиране на предоставянето на информация и провеждането на скрининг. Макар и малко вероятни в България, скринингите, спонсорирани от работодателя, също са възможни, но те, от своя страна, трябва да бъдат избягвани поради факта, че природата на достъпност на тези програми може да бъде застрашена. Предоставената информация трябва да дойде от надежден източник като независима генетично консултантска услуга.

Донорите на сперма и яйцеклетки. При бременности постигнати с дарени яйцеклетки и сперматозоиди, се приемат принципите и практиките на пренаталния скрининг на двойки. В случаите, когато донорът е идентифициран като носител, това не го изключва (него или нея) като донор, при условие, че жените-получатели са информирани за това. Там където има установени национални или Ин Витро практики, тези ситуации се разглеждат от генетични консултанти работещи в репродуктивните центрове в съответствие с локалните закони и разпоредби.