Планирането на лечението на рак може да бъде сложно и да отнеме време в зависимост от вида и стадия на рака. Има много фактори, които ще повлияят кога лечението може или трябва да започне и какво трябва да бъде то, за да има най-голям резултат. Един от начините за навигиране в подобни ситуации са генетичните тестове.

От 15ти юни до края на месец юли предоставяме 10% отстъпка от цената на тестовете OncoSELECT и OncoDEEP.

Изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия, да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот.

OncoSELECT

-Бързо, неинвазивно изследване, изискващо вземане единствено на кръвна проба;
-Изследване на 58 гена за генетични мутации
-Анализира се циркулираща туморна ДНК в кръвта;
-OncoSELECT® се предлага за всички напреднали солидни тумори при възрастни и се препоръчва за пациенти с рак в стадий 3 или 4.

Цена: 3900лв. 3510лв. (-390лв.)

OncoDEEP

-Изследва се проба от туморна тъкан
-Включва анализ на 638 гени и участаци, в комбинация с имунохистохимични и други подходи за изследване.
-OncoDEEP включва скрининг на геномни промени (ДНК и РНК), геномни сигнатури (хомоложна рекомбинация), микросателитна нестабилност (MSI), туморно мутационно натоварване (TMB) и протеинови биомаркери за отговор към таргетната терапия, имунотерапия, хормонална терапия и химиотерапия.
-На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Цена: 6800 лв. 6120лв. (-680лв.)

За повече информация, моля, свържете се с наш специалист на 0895674054.